сряда, януари 13, 2010

После духна свещичката...


“Тя седеше до масата, подпряла глава на ръцете си, и гледаше замечтано трепкащото пламъче на една свещичка.

- Тя … тя изглежда някак самотна – каза Аника и гласът й потрепери. – О, Томи, да беше сутрин, та да идем веднага при нея.

- Дано погледне насам, за да й помахаме – прошепна Томи.

Но Пипи гледаше право пред себе си със замечтан поглед.

После духна свещичката.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар