четвъртък, октомври 02, 2008

"Кът на Надеждата"

Надеждата умирала последна... Сигурно това са имали предвид и тези, които са решили да поставят такъв надпис на подобно място... Гледката на едва пъплещи, бледи, изтощени от рака хора, дошли, за да удължат мъките си за месец-два или година, не е никак обнадеждаващо - хвърля ме в ДИВ ужас..."Не е вярно, че надеждата умира последна" - ми каза днес мама на мястото с надписа - " Аз вече нямам надежда."