неделя, януари 11, 2009

Шоколадов некролог

Облегнат със небрежна лекота

на стълб, завъдил дом за некролози,

задъхан старец дъвче шоколад.Той знае - обявил е на смъртта

война, която няма да спечели.Очите му са клечки самота,

запалени жадуващо към трафика.

Почти не мигат пламъците в тях

от страх да не пропуснат важен фокус.И ето, че внезапно се разпада

гъсеничната строгост на тълпата.

Едно хлапе със плачещи очи

на стълб срещуположен се обляга,

готово да нахрани некролозите

с разместения блясък на душата си.Последното парче от шоколад

прибира бавно старецът в станиола.

И куца със надежда до хлапето.Постила си станиолът сладостта

под сълзите на капещата младост.

И хуква шоколадовият глад

в копнежите на устните нерадостни.Напира във хлапето, вместо плач,

въздишката на няма благодарност.

С трепереща ръка помахва старецът

за сбогом. И в прегърбен силует -

засмян беззъбо, тръгва срещу залеза.Спечелил е войната със смъртта -

защото е загубил само себе си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар